חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
  A Bridge Across the Sahara: Nigeria and the Muslim World                                             
0693-2201-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400455גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר בק אירית
סמ'  א'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה יבחנו שורשיו ההיסטוריים של האסלאם בניגריה מאז הגיע לאזור במהלך המאה העשירית. בקורס יבחנו תהליכים כגון הדרכים בהן הגיע האסלאם לאזור, אופן התפשטותו ומאפיינים אוניברסליים ומקומיים שלו. דגש מיוחד יינתן להתפתחותו של האסלאם בניגריה הקולוניאלית והעצמאית, תוך ניתוח יחסי הגומלין בינו לבין הנצרות, התפתחות זרמים שונים בתוכו ואפיון יחסי המגדר בקרב חברות מוסלמיות שונות בניגריה. לבסוף, ידונו נושאים אקטואליים כגון היחס בין תהליכי דמוקרטיזציה וזהות דתית, צמיחת ארגונים קיצוניים (כגון בוקו חראם) וכד'.
Course description
This course will examine the historical roots of Nigerian Islam since it arrival to the region during the tenth century. It will deal with processes such as ways of the arrival of Islam to the region, its spread and its universal and local characteristics. A special emphasis will be given to the development of Islam in colonial and independent Nigeria, while analyzing its relations with Christianity, the development of different currents within and featuring gender relations amongst different Muslim societies. In the end, actual topics such as the relations between democratization and religious identity, the growth of radical organizations (such as Boko Haram) will be discussed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת