חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סמינר דוקטורנטים
  Doctoral Seminar  
0691-5559-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400012 יד אבנרסמינר פרופ אומר יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידי התואר השלישי מסגרת בה יוצג ויידון מחקרם. הקורס יכלול דיון בגישות ושיטות מחקר בגיאוגרפיה ובמבנה של עבודת דוקטורט.
דרך הלימוד: דיון במחקר של המשתתפים בקורס.
דרישות קדם: -
חובות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים והצגת המחקר האישי בכיתה.
Course description

Doctoral Seminar: the study of space and environment
The aim of the seminar is to enable a framework for the Ph.D. students to present and discuss their study. The course will include a discussion on the research approaches and methods in geography and the structure of thesis.
Prerequisite: -

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת