חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  גיאופוליטיקה של מים
  Hydro Politics  
0691-4919-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מים הם משאב הדרוש למילוי אחר אינטרסים כלכליים, חברתיים ופוליטיים. נסיבות אלה מחייבות התערבות של שחקן פוליטי לטובת הסדרתם, הקצאתם וחלוקתם בין צרכנים באותה מדינה ובין מדינות הואיל ותנועת חלק ניכר מהם חוצה רבים מן הגבולות החוצצים ביניהן. הדיון בקורס יעסוק במכלול ההיבטים הנוגעים לתהליך קבלת ההחלטות הנוגע להקצאת מים בתוך מדינה ובין מדינות במישורים התיאורטי והמעשי. פרק בדיון יוקדש לניתוח התמורות שהתחוללו במדיניות המים של ישראל מאז הקמתה ועד ימינו אלה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, הגשת עבודת רפראט בסיום הקורס בסוגיה הנוגעת לאחד מנושאי הקורס.
Course description
The course introduces water as a social phenomenon, and explore the tension arising from water management. Through in-depth examination of case studies from around the world, the course will explain the myriad of social issues related to water consumption and management. The course will focus on conflict resolution processes that have achieved success, as well as some that have not. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: Paper 100 %

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת