חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ויכוחים בתיאוריות מתקדמות בתכנון
  Advanced Theories in Urban Planning and Design  
0691-4899-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200104 יד אבנרשיעור ות ד"ר חתוקה רויטל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
צמיחה מואצת של המרחב העירוני מעלה דילמות רבות לגבי הכוח והרלוונטיות של המעשה התכנוני להשפיע ולחולל שינוי. יתירה מזו, השונות הגיאוגרפית והתרבותית בין אזורים שונים בעולם הופכת חלק נכבד מהכלים התכנוניים ללא רלוונטיים ומציבה אתגרים חדשים בפני המתכנן. הקורס עוסק בויכוחים סביב הדילמות המרכזיות בשיח התכנוני העכשווי כפי שמפורט להלן:

• Slums etc.
• Assemblage and critical urbanism,
• Gentrification,
• Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
• The market as the new emperor,
• The Urban Question/introduction
• Conceptual Challenges.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים.

דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].
Course description
Debates in contemporary planning theory
The course focuses on the current debates and central dilemmas that shape the planning discourse. The course includes the following themes:

• Slums etc.
• Assemblage and critical urbanism,
• Gentrification,
• Planning for the unexpected, disaster, conflicts etc.
• The market as the new emperor,
• The Urban Question/introduction
• Conceptual Challenges.

Requirements: reading and participation in classes (30%), paper submission (70%).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת