חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון עם קהילות: עבר, הווה, עתיד - פרויקט יישומי
  Planning Project: Planning with Communities ? Past, Present, Future.  
0691-4853-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1600104 יד אבנרפרוייקט פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  4.0

Course description
Planning Project: Planning with Communities – Past, Present, Future.
The planning project focuses on different urban conflictive areas in Tel Aviv Jaffa. In 2016/17 we work on Al Ajami neighborhood in Jaffa. We look at the extent to which planning for urban regeneration in Al Ajami takes into consideration the needs and knowledge of the current Arab residents of the neighborhood and to what extent current policies of neo-liberalization affect the regeneration of the area.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת