חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
  Establishment of Geographic Information Systems  
0691-4493-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800232 יד אבנרשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
0691449301 - היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS)
0691449301 - Establishment of Geographic Information Systems
 
פרופ' יצחק בננסון
 
תקציר: ידע בשימושי בממ"ג לא מספיק להקמה מערכת ממ"ג חדשה. הקורס נותן בסיס תיאורטי ויישומי ההכרחי להקמת מערכת מידע גיאוגרפי. מערכות ממ"ג מודרניות היא הרכבה של מערכות מידע כלליות. משתתפי הקורס לומדים את בסיסם של מערכות המידע וצורות הרכבתן לממ"ג. ידע תיאורטי ייושם בסביבת ArcGIS
 
דרישות קידום: מבוא לגיאואיפורמטיקה א' ו-ב', מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) מתקדמות
 
חובות הקורס:
1.     הגשת כל התרגילים שמשקלם 40% מהציון הסופי. התרגילים יוגשו תוך שבועיים מיום חלוקתם.
2.     עבודת סיום שמשקלה 60% מהציון הסופי.
 
תוכנית הקורס:
1.     יסודות בבסיסי נתונים טבלאיים (Relational DBMS)
1.1.  Entity-Relationship Model (ERM)
1.2.  נורמליזציה של בסיס הנתונים
1.3.  שפת שאילתות SQL
2.     שימוש בבסיסי נתונים טבלאיים לצורך שמירת ישויות גיאומטריות
2.1.  ERM במסגרת הגבלות של GIS
2.2.  SQL מרחבי
2.3.  עיבוד נתונים גיאוגרפיים במסגרת בסיסי נתונים כלליים
2.4.  צורות שילוב בין בבסיסי נתונים טבלאיים כלליים וממ"ג
3.     שימוש ב-GEODATABASE של ESRI
 
ביבליוגרפיה:
1.     D.R. Howe Data Analysis for Data Base Design, Edward Arnold, 1983
2.     P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015
3.     G. Langran, Time in Geographic Information Systems. Taylor&Francis, 1993
עיתונים:
1.     Computers, Environment and Urban Systems
2.     International Journal of Geographical Information Systems
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת