חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי
  Managing and utilizing satellite data bases for environmental research  
0691-4428-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת