חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים
  Issues in Water and Wastewater Treatment  
0691-4362-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1200-1400232 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סוגיות בזיהום טיפול במים ושפכים
במסגרת הקורס נעסוק במקורות זיהום המים ותהליכי זיהום עיקריים של מים עילאיים וכן מי תהום. יושם דגש על הבנת הפרמטרים הכימיים-פיסיקליים המגדירים זיהום וכן נלמד שיטות לניטור מקורות מים. בנוסף, הקורס יעסוק בהבנת מערכות טיפול במי שתייה ומי שפכים וכן ביישום של טכנולוגיות מתקדמות.
Course description

issues in water pollution and wastewater treatment

This lecture course covers fundamental and emerging aspects of water contamination and basic and advanced chemical, physical and biological processes used in the treatment of water and wastewater. Unit operations and processes utilized in water and wastewater treatment and methods for their analyses, design and optimization will be presented.

Grade:
Final exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת