חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
  Theories in urban planning and design  
0691-4011-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800232 יד אבנרשיעור פרופ פורטוגלי יובל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מתכנון אוטופיסטי ובהמשך רציונאלי-כוללני, דרך גישות ביקורתיות ופוסט ביקורתיות, למורכבות, קוגניציה וארגון עצמי
אחת החיבורים המפורסמים ביותר בתחום המדע היא האבחנה של סנו בין "שתי התרבויות של המדע": תרבות המדעים לעומת תרבות תחומי הרוח והחברה. את האבחנה הזו ניתן לזהות גם במחקר על תכנון ועיצוב העיר. כאן ניתן לדבר על "שתי התרבויות של העיר": האחת שמנסה לנסח מדע עירוני ושניה שמנסה לפתח דיון אינטלקטואלי על העיר. את תולדות התכנון והעיצוב העירוני במהלך המאה האחרונה ניתן לתאר כתנועת מטוטלת בין שתי התרבויות העיר: תכנון אוטופיסטי בחלק הראשון של המאה ה-20, תכנון/עיצוב רציונאלי-כוללני-מדעי בשנות ה50 וה-60, חזרה מאז שנות ה-70 לתחומי החברה והרוח עם הגישות הביקורתיות (המודרניות והפוסטמודרניות), ובעשורים האחרונים, שוב אל הגישה המדעית, תחת הכותרת של "מורכבות קוגניציה והעיר".
חלקו הראשון של הסמינר יעקוב אחרי תנועת המטוטלת הזו ואילו חלקו השני יתמקד ב-"מורכבות, קוגניציה והעיר". כלומר, בהצעה לראות את העיר ובמיוחד את תהליכי התכנון והעיצוב בה, כמערכת פתוחה ומורכבת שנמצאת כל הזמן בתנועה והיא מאופיינת בתופעות של ארגון עצמי, מבנה פרקטלי, אי-ליניאריות ומבנה דואלי. מערכת בה המבנה של העיר נוצר בתהליך של ארגון עצמי, "מלמטה למעלה", מתוך האינטראקציה בין הסוכנים העירוניים הפועלים בעיר בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות הבסיסיות.
Course description
Theories of urban planning and design:
From utopian and rational comprehensive planning through critical approaches to complexity, cognition and self-organization in planning.

Juval Portugali

One of the most famous essays in the history of science is Snow’s distinction between The Two Cultures of science. Such a distinction applies also to urban planning and design: On the one hand, there are approaches attempting to develop a science of cities, while on the other, attempts to develop an intellectual discourse on cities and their planning and design. The history of planning and design can be seen as a pendulum that moves between these two poles: utopian approaches in the first half of the 20th century, scientific rational comprehensive approaches in the 1950s and 1960s, back to modern and postmodern discourses in the 1970s and 1980s, while in the last decades back again to scientific approaches under the title of complexity theories.

The first part of the seminar will follows the historical movement of the above pendulum, while its second part will focus on the planning and design implications of viewing the city as complex self-organizing system.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
0691-4011-01 תאוריות בתכנון ועיצוב עירוני
Theories in urban planning and design
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ פורטוגלי יובל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת