חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  נושאים נבחרים באקלים
  Seminar in Climate Issues  
0691-3620-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1200012 יד אבנרסמינר פרופ סערוני הדסה
סמ'  ב'1000-1200012 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס:
מטרת העל הנה הגדרת שאלה מחקרית בתחום האקלים, חקירתה, כתיבתה והצגתה.
המטרות הספציפיות הנן:
• הכרת מחקרים אקלימיים: תחומים, נושאים ושיטות מחקר
• התמודדות עם בחירת נושא מחקר מדעי בתחום האקלים
• ניסוח שאלת מחקר, מטרות מחקר ומתודולוגיה מחקרית
• הכנת רקע תיאורטי וסקירת ספרות לנושא הנחקר
• לימוד גישות מתודולוגיות במחקר אקלימי ותרגול שיטות לביצוע המחקר הנבחר
• בניית דיון מדעי והסקת מסקנות
• הצגת מחקר מדעי בתחום הנלמד

מבנה הקורס (נושאים שילמדו ויתורגלו בקורס):
• תחומי המחקר האקלימי וסוגיו
• הדגמת נושאי מחקר נבחרים בתחומי המחקר האקלימי: קלימטולוגיה רגיונלית, שינויי אקלים, נושאים בסינופטיקה ובקלימטולוגיה סינופטית של ישראל ואגן הים התיכון, קלימטולוגיה אורבאנית וקלימטולוגיה יישומית
• בחירת נושא מחקר והגדרתו, ניסוח שאלת המחקר, השערות המחקר (היפותזות) והנחות יסוד
• הגדרת מטרת העל של המחקר ומטרות ספציפיות
• איסוף מקורות רלוונטיים ובניית רקע תיאורטי וסקירת ספרות
• בניית מתודולוגיה מחקרית
• רישום ביבליוגרפי וסימוכין
• בניית ראשי פרקים למחקר והצגתם לדיון
• הצגת רפרט של העבודה הסמינריונית ודיון בה
• כתיבת העבודה הסמינריונית
יש לציין כי ניתן לבחור מחקר אמפירי או מחקר המבוסס על ספרות מדעית

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, השתתפות פעילה, הגשת תרגילים במועד, הצגת רפרט
ציון הקורס: עבודת הסמינר (60%), השתתפות פעילה (20%), הצגת העבודה (10%), תרגילים (10%)
Course description
The goal of the seminar is to practice a research process on a climate issue, focusing on research design and methodologies. The objective of the seminar is to study and practice the phases of a climate research:
1.     Introduce research topics from the climate field and on different spatio-temporal scales, e.g., regional, urban, applied climatology etc,
2.     Definition of a research topic and its objectives
3.     Theoretical background and review of previous studies
4.     Designing the methodology: material and methods
5.     Time-series analysis and maps production using observations and reanalysis datasets
6.     Building the results, discussion and conclusion sections
7.     Oral presentation: methodology and practice
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, oral presentations, Final seminar
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת