חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות
  Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems  
0691-3118-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר ד"ר צ'ודנובסקי אלכסנדרה
סמ'  ב'1400-1600104 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תיאור כללי של הקורס:
במסגרת הסמינר יבחר תחום במחקר של חישה מרחוק ומיפוי מרחבי והסטודנטים יקראו, ינתחו ויסכמו את הידע המדעי בתחום תוך התמקדות באחד התהליכים בהרחבה יותר. הקורס בנוי משני חלקים: חלק ראשון בסמסטר א' - תיאורטי בו סטודנט/ית לומד להגדיר את נושא המחקר, לומד/ת נושא של סקירת ספרות מדעית בנושא ולסכמו, בונה מתודולוגית מחקר, תרשימי זרימה מתודולוגיים ולומד/ת להגדיר את ה- GAP המדעי בתחום. החלק הראשון יסוכם בעבודה תיאורטית כתובה ותיבדק על ידי המרצה. בחלקו השני של הקורס, בסמסטר ב'- הסטודנים יבצעו את המחקר באופן מעשי. בחלק זה, הקורס ישלב לימוד עיוני ומעשי של ניתוח סביבתי (על פי נושאי מחקר המוגדרים בחלקו הראשון של הקורס לכל סטודנט וסטודנט) באמצעות שימוש ב ENVI ו – ArcGIS. העבודה המעשית, את תוצאותיה, דיון והשוות התוצאות עם מחקרים אחרים בעולם תסוכם בעבודה סופית.
נושאי הלימוד עיקריים:
מבוא לקורס, בחירת נושא מחקר, הגדרת שאלות מחקר
סקירת ספרות
כתיבת מבוא
בניה וכתיבת מתודולוגיה
משתני חישה מרחוק מול משתני - GIS
אינטרקציה מרחבית בין משתנים סביבתיים רבים (מודל הגרביטציה)
בנית מודל של תוצאות תיאורטית ומעשית- ההשוואה
פיענוח תוצאות וכתיבת דיון

כל נושא יטופל הן מההיבט העיוני והן מההיבט המעשי. כמו כן, בכל נושא יבוצע תרגיל המתייחס לכל נושא ונושא הנלמד. בחלקו השני של הקורס, ביצוע התרגילים יעשה באמצעות ו- ENVIArcGIS תוך שילוב של שימוש בסיסי ב - Excel
דרישות קדם:
יסודות חישה מרחוק ו- מבוא ל- GIS
חובות הקורס והרכב הציון הסופי :
תרגילים פעם בשבויים 15%
הגשת עבודה 85%
דרישות נוכחות:
100%
Course description

סמינריון בחישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות

 

Seminar in Remote Sensing and Geographical Information Systems

 

דר' אלכסנדרה צ'ודנובסקי

 

Dr. ALEXANDRA CHUDNOVSKY

 

תשע"ו, 2015-2016

 

Course Description: The students will read, analyze and summarize the state of the art of a given remote sensing and GIS research area with an extended focus in one of the subjects. There are two main parts of the course: building a theoretical background, writing skills (first semester) and practical, data analyses, results and discussion.

 

 

Goals: To review and summarize the state of the art of a selected remote sensing and GIS research area.

 

 

Learning outcomes

 

On successful completion of this module, students should be able to:
Search the scientific literature for the main papers of a selected research area
Analyze the current knowledge of this research area
Present a summary of the research area state of the art
Identify open questions related to this area
Describe active research directions

 

 

 

 

Course/Module Content:
Presentation of the selected remote sensing and GIS research areas
Literature review, preparation of a general scientific background and its presentation
Selection of a specific research question
Scientific papers review and analysis
Presentation of the state of the art of the selected research question

 

 

Requirements:

 

Basics if remote sensing and GIS analyses

 

 

Literature:

 

 

Jensen, J. R., 2007. Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Prentice-Hall. Chapters 10-13. Jensen, John R. 2007.

 

 

Lillesand, T. M. and R. W. Kiefer, 2005.Remote Sensing and Image Interpretation, 5th

 

ed. John Wiley & Sons.

 

 

Journal references:

 

Remote Sensing of Environment

 

International Journal of Remote Sensing

 

 

Course/Module evaluation:
Home works and Presentation 20 %
Project work 80 %

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת