חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כלים גיאוכימיים במי תהום
  Use of Isotopes & Geochemical Tools to Test Underground Wate  
0691-2912-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200232 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כלים כימיים יישומיים במי תהום Applied Chemical tools in Groundwater

מסגרת הקורס נבחן כיצד שימוש בעוקבים גיאוכימיים מהווים כלי הכרחי ומועיל בידי החוקר על מנת לקבוע ולהעריך דפוסי זרימה של מי תהום, מקור המים, תהליכי ערבוב של גופי מים שונים, גילאי מים, אינטראקציה מים-סלע, שיעורי החדרה ומילוי, תהליכי המלחה, תהליכי זיהום ומקורם (אנטרופוגני, טבעי).

דרישות קדם: מבוא למדעי כדור הארץ, הידרוגיאולוגיה

חובות הקורס: השתתפות בהרצאות ומבחן
Course description
Environmental Tracers in Subsurface Hydrology synthesizes the research of specialists into a comprehensive review of the application of environmental tracers to the study of soil water and groundwater flow. The course includes ionic tracers, noble gases, chlorofluorocarbons, tritium, chlorine-36, oxygen-18, deuterium, and isotopes of carbon, strontium, sulphur and nitrogen. Applications of the tracers include the estimation of vertical and horizontal groundwater velocities, groundwater recharge rates, inter-aquifer leakage and mixing processes and chemical processes.

Prerequisite: Intro to Earth Sciences, Hydrogeology


Grade:
Final exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת