חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה
  Mathematical Models in Geography  
0691-2862-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1400-1600013 יד אבנרשיעור ות פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות .

הקורס נותן ידע בסיסי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר של מערכת גיאוגרפית.

חובות הקורס:
• הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
• עבודת סיום שמשקלה 30% מהציון הסופי
• השתתפות אקטיבית בקורס עד 10% מהציון הסופי

דרישות קדם:
• מבוא לסטטיסטיקה
• מבוא לגיאואינפארמטיקה א' ו-ב'
• שיטות מחקר כמותיות

תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת