חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות שינויי אקלים
  Climate Changes  
0691-2748-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'0800-1000115 יד אבנרשיעור ות פרופ סערוני הדסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרות הקורס
• לימוד גישות מתודולוגיות בחקר שינויי אקלים
• הבחנה בין שינויי אקלים "טבעיים" ל"מעשה ידי אדם" (אנתרופוגניים)
• הבנת ממדי זמן ומרחב בשינויי אקלים
• הכרת תהליכי ניטור של שינויי אקלים ומגבלותיהם
• הבנת מהותו של מודל אקלימי והשוני בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
• התוודעות למחקרים העדכניים בנושא שינויי האקלים וההיבטים הסביבתיים הקשורים בהם

מבנה הקורס (סילבוס)
קנה מידה של זמן ומרחב בשינויי אקלים והדגמתם
מתודולוגיה של ניטור שינויים אקלימיים: מה בין תנודה לשינוי אקלימי, ניטור שינויי אקלים ומגבלותיהם
מהו מודל אקלימי ומה בינו לבין מודל חיזוי מטאורולוגי
שינויים אקלימיים לאורך ההיסטוריה של כדור הארץ וגורמיהם ("שינויים טבעיים")
תנודות ומגמות שינוי בקנה המידה הגלובלי לאורך עשרות השנים האחרונות והערכת השינוי העתידי. בנושא זה נתמקד בשלושה תחומים:
• קרינת השמש (dimming and brightenning)
• התגברות אפקט החממה והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות
• מגמות באוזון הסטרטוספרי והשלכותיו האקלימיות-סביבתיות
תנודות ומגמות שינוי בקנה מידה אזורי ומקומי:
• תהליכי מידבור ואנטי מידבור והשלכותיהם האקלימיות והסביבתיות
• שינויים בגשם: בעיית הגשם החומצי - מהרמה המקומית לאזורית
הגברת הגשם כשינוי אקלימי מקומי
תנודות ומגמות שינוי באקלים ישראל והלבנט והקשרם הסביבתי

דרישות קדם: מבוא לאקלים ובעיות הסובב
חובות הקורס: נוכחות, הגשת תרגילים
ציון הקורס: בחינה (90%) תרגילים (10%)
Course description
The course includes two main issues of climate change: the global warming and stratospheric ozone depletion. Students will gain the scientific basis to analyze and critique contradicting approaches. Climatic and environmental impacts and policy issues related to global warming and ozone depletion will be studied.  
 
The course objectives include:
1.     A general overview of the natural greenhouse effect and the radiative balance
2.     Reconstructing past climate change: the ice age climate cycles - Milankovitch theory, volcano effects, climate through the last 1000 years -the last millennium and the little ice age
3.     Greenhouse gases: past emission variations, present conditions and future scenarios
4.     Observations period: climate variability and change along the last decades; global and regional scales
5.     Future scenarios for climate change and uncertainties
6.     Stratospheric ozone: spatio-temporal variations in ozone concentrations; past and future scenarios and relations with global warming
7.     Climate Change and the Political Realm –Kyoto, Den Haag, Copenhagen, Paris etc.: what is (not) happening?
 
Prerequisite:
Introduction to climate and environmental aspects (0691.1503.01)
 
Tasks:
Exercises, Final exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת