חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תכנון מרחבי בישראל
  Spatial Planning in Israel  
0691-2521-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600115 יד אבנרשיעור ות פרופ פנסטר טובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בתיאור וניתוח תהליכי תכנון בישראל החל מהמאה ה-19 ועד ימינו תוך התמקדות בגיבוש הידע התכנוני המקצועי וזה הנוצר בחיי היומיום ובקונפליקטים עכשוויים בתכנון בהתיחסות לשלשה מושגים: כוח ותכנון, זהויות ומשמעותן בתכנון מרחבי ופרקטיקות של התנגדות בתכנון.
דרישות קדם: יסודות הגיאוגרפיה החברתית תרבותית או יסודות הגיאוגרפיה העירונית
Course description
Spatial Planning in Israel
The course focuses on description and analysis of planning processes in Israel during the 19th ,20th ,21st centuries. Discussions highlight concepts of knowledge – professional and local that are created in daily life in cities with special regard to the intricacies of power and knowledge, identities and knowledge and resistance in planning.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת