חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות בתכנון תחבורה
  Issues in Transportation planning  
0691-2478-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800012 יד אבנרשיעור ות פרופ גבעוני משה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סוגיות בתכנון תחבורה – שיעור ותרגיל 2 ש"ס
דרישה מקבילה: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
מערכת התחבורה לעיתים מושווית למערכת העורקים מבחינת חשיבותה ושימושה בחיי היום יום. חיינו במידה רבה תלויים ומושפעים ממערכת התחבורה העומדת לרשותנו ודרך השימוש שלנו בה. תחבורה, ובפרט התחבורה המוטורית שינתה ללא היכר את פני העולם אך לצד היתרונות העצומים אשר הביאה עולה גם מידת הנזקים שהיא גורמת. תכנון מערכת תחבורה אשר ימצא את האיזון הנכון בין עלות לתועלת הוא אתגר אמיתי אשר דורש הבנה של הביקוש לתחבורה ושל ההשפעה של תשתיות התחבורה על ביקוש זה. הקורס יקנה מידע בסיסי בנושאים של תכנון מערכת התחבורה בראיה כוללת סביבתית, חברתית וכלכלית.
הערכה:
50% - עבודת רפרט
30% - תרגילים
10% - מצגת
10% - נוכחות והשתתפות
Course description
Issues in Transportation planning
(Parallel requirement: "An introduction to Economic Geography")
The transport system is often described as the blood system of society and especially that of the economy. Virtually every economic activity, and most social activities, involves the transport of people and goods from one place to another in some form or another. Alongside transport’s contribution to society, through its social and economic benefits, transport activities also entail a cost to society, mainly in the form of negative environmental impacts. Balancing the full costs and benefits of transport is a real challenge that requires understanding of the demand for transport and the influence of transport infrastructure on this demand. The course aims to provide the basic understanding in transport planning with a holistic environmental, social and economic view.
Assessment:
50% - Referat
30% - Exercises
10% - Presentation
10% - Active participation in class

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת