חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אקטיביזם, זהות ומרחב
  Activism, Identity and Space  
0691-2466-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600115 יד אבנרשיעור ות מר משגב חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תיאור הקורס: מטרתו של קורס זה הינה לדון באופן תיאורטי וביקורתי במושגים אקטיביזם, זהות ומרחב, בהקשרים פוליטיים, חברתיים ועירוניים. נבחן זהויות שונות – לאומיות, אתניות, מגדריות, מיניות ודתיות המבקשות ייצוג, משתמשות ותובעות מרחב, בדגש על החברה והמרחב הישראלים. נתמקד בלימוד תיאורטי, גיאוגרפי-חברתי של מאפייניהן של אותן זהויות במרחב הישראלי בדגש על פעילות אקטיביסטית ומאבקים מרחביים מבוססי זהות. הדוגמאות וחומרי הקריאה יבחנו דפוסים שונים של אקטיביזם על בסיס זהות בארץ ובעולם (תוך התמקדות בישראל), פרקטיקות פעולה אקטיביסטית במרחב (מחאות, הפגנות, פעילות בארגוני החברה האזרחית), והמקומות בהם היא מתרחשת. הקורס יתמקד במרחבים עירוניים תוך בחינה, מחד, של דפוסי אימוץ ושעתוק של מודלים גלובליים אל המרחב הישראלי, אל מול מאפיינים מקומיים, מאידך. נבחן גם נושאים והיבטים שונים המשפיעים על אופי הפעילות המרחבית וקשורים בזהויות השונות כגון: גוף, זיכרון, פוליטיקה, זכויות אדם ואזרח, וגלובליזציה.
חובות הקורס:
• נוכחות והשתתפות פעילה בכיתה
• קריאה של הטקסטים לפני כל מפגש
• הצגה של טקסט אחד במהלך הקורס (10 דקות בהן יוצגו עיקרי הטקסט באופן ביקורתי)
• בחינה מסכמת

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת