חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה
  Between Time and Space: The Human Geography of Motion  
0691-2461-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1800-2000115 יד אבנרשיעור ות ד"ר הנדל אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בין זמן ומרחב: גיאוגרפיה אנושית של תנועה – ד"ר אריאל הנדל
תחבורה ותנועה אנושית בזמן ובמרחב הן מתחומי הליבה של הגיאוגרפיה האנושית. בשני העשורים האחרונים, הולך ומתפתח תחום חדש בגיאוגרפיית התנועה (new mobilities paradigm""), החוקר את תנועתם במרחב של אנשים, של סחורות ושל רעיונות, תוך שהוא מדגיש את האופנים שבהם התנועות הללו מעצבות יחסים חברתיים, מייצרות זהויות ומשתלבות במיקרו-גיאוגרפיות של היומיום. מדובר בגיאוגרפיה הנעה בטווח רחב של קני מידה – מהגירה בין מדינות ועד להליכה במרכז העיר – ומשלבת מתודות איכותניות, פרשניות וכמותניות, מתוך הבנה שהתנועה האנושית לא רק מתרחשת במרחב, אלא גם מעצבת אותו בעת ובעונה אחת.
Course description
Between time and space: the new mobilities paradigm
Transportation and human movement in space and time has always been at the core of human geography. The course will focus on what is now known as "the new mobilities paradigm", an emerging sub-discipline that investigates the movement of humans, goods, and ideas, while emphasizing the ways in which those movements shape social relations, create identities, and are integrated in the geographies of the everyday. It is a flexible geography, moving within a great variety of scales – from global immigration to walking in the city center – while combining qualitative, quantitative and interpretive methodologies.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת