חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אדם, מכונה מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה
  Humans, machines, spaces: the human geography of technology  
0691-2460-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800232 יד אבנרשיעור ות ד"ר הנדל אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אדם, מכונה, מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה – ד"ר אריאל הנדל
הטכנולוגיה מעצבת את המרחב האנושי משחר ההיסטוריה. אי אפשר להפריד בין ההתפתחות האנושית, היחסים החברתיים ועיצוב המרחב הנובע מהם, ובין הכלים והפרקטיקות שנוצרו על מנת לביית את הסביבה, לפתור בעיות או לשפר ביצועים ואופני חיים. מטרת הקורס תהיה לעקוב אחרי היחסים המורכבים שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, על מנת לבחון את האופנים שבהם אלה מעצבים את המרחב הפיזי והאנושי כאחד. בקורס נדון בגישות שונות ליחס שבין אדם, טכנולוגיה ומרחב, ניגע בתחום המתפתח של גיאוגרפיה-לא-אנושית וננתח מקרי-מחקר ספציפיים: מכוניות ונתיבי תחבורה, מצלמות מעקב במרחב הציבורי, טלפונים סלולריים ו"מחשבים לבישים" ועוד.
Course description
Humans, machines, spaces: human geography of technology
Technology has always shaped human spatiality. One cannot separate human development, social relations, and space design from the tools and practices produced with the intention of domesticating the environment, solving problems, or improving performances. The course will follow the complex relationships between humans, technology and space, in order to better understand the ways in which these are shaping the physical and human spaces alike. We will discuss several attitudes towards relations between humans, technology and space, touch the emerging field of nonhuman geographies, and analyze specific case-studies: cars and traffic lanes, CCTV cameras in the public space, cellular phones, "wearable computers", and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת