חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיר ופרבר
  City and Suburb  
0691-2345-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200115 יד אבנרשיעור ות ד"ר צפריר-ראובן אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק במבנה, מראה ומאפיינים של ערים ופרברים בעידן המודרני והפוסט-מודרני, בתמורות שעברו במהלך המאה ה-20 וה-21, ובהשתקפותם של תהליכים וגורמים שונים (פוליטיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים) במרחב העירוני ותיפקודו כפי שבא לידי ביטוי בעולם המערבי .
 

נושאי הקורס:

 • • קריטריונים לניתוח עיר ופרבר.
 • • מבנה עירוני: גישות ומודלים שונים לניתוח עיר (מורפולוגיה, אקולוגיה, יחסי כוח כלכליים ופוליטיים), מאפייני מערכת שימושי הקרקע בעיר והגורמים המשפיעים עליה.
 • • עסקים בעיר: תמורות ושינויים ב- Downtown מתחילת המאה העשרים עד היום, מרכז העיר בעידן הגלובלי, לונדון ופריז כדוגמא לשינויים ותמורות שהתרחשו במבנהו ובמיקומו של מרכז העסקים הראשי (מע"ר - CBD) בעיר והשפעתו על העיר כולה, מקרי בוחן כמייצגים תפיסות עכשוויות בתפקיד ותיפקוד המרכז העסקי של העיר.
 • • אזורי המסחר בעיר: הקשר בין מבנה עירוני למיקום גורמי מסחר בעיר, מודלים מוקדמים ועכשוויים לניתוח תפרוסת המסחר בעיר, תמורות במיקום ומאפייני המסחר בעיר, יחסי הגומלין בין מסחר עירוני ומסחר פרברי.
 • • מבנה ומראה העיר ופרבריה כתוצר של גישות תכנוניות: מתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-70' ("האוסמניזציה", סיטי ביוטיפול, עיר גנים, אִיזוּר, יחידות שכנות, ,העיר העכשווית, שיכונים ציבוריים, שיקום שכונות, ועוד) . כיצד שינו הגישות הללו את המרחב העירוני וכיצד השפיעו על מבנה, תיפקוד ומראה העיר.
 • • פירבור וזחילה עירונית: הסיבות והגורמים לתהליך הפירבור (ארה"ב, אירופה - בריטניה בפרט - וישראל), כיצד השפיע התהליך על העיר (Urban Decay), מאפיינים צורניים, חברתיים ותרבותיים של פרבר מערבי, יתרונותיו וחסרונותיו, תופעת הזחילה עירונית Urban Sprawl)) והגישות שצמחו למניעתה (Smarth Growth ועוד)
 • • עירוניות עכשיו - הביקורת כנגד תהליכי התכנון של המאה ה-20 והתפיסות העירוניות השגויות מול הצגת גישות תכנוניות משנות ה- 70 עד היום.
 •  

דרישות קדם:
יסודות הגיאוגרפיה העירונית

דרישות הקורס:
• נוכחות חובה
• מבחן מסכם

Course description

The course deals with the internal structure of cities and suburbs, focusing on form, function and characteristics during the political, economical and sociological changes they went through the 20th and 21st centuries

 • • Urban structure – advanced approaches, theories and model for analyze urban structure.
 • • Urban retail structure: Models (Central place theory, Berry's, Davis's, Jones's), the changing of the urban retail structure, the origin and role of the mall, future spatial aspects of urban retailing.
 • • Downtown and CBD : spatial characteristics, the golden age of the CBD and it's decline, the (new) CBD in the global era.
 • • Planning theories and the city: How they influence on the spatial structure, urban landscapes and daily life through time.
 • • Suburbanization and urban sprawl: The origin of suburbanization, spatial and social characteristics of the western suburb, its advantage and disadvantage, Urban sprawl, Sustainability and compact city vs. Sprawl.


Prerequisite:
Urban Geography


Grade:
Attendance requirement
Exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת