חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני
  Land, Terrain and Territory in the Post-Modern Era  
0691-2289-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800115 יד אבנרשיעור ות ד"ר קרטין אמנון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אופן הקרנת תופעות המלוות את עידן הגלובליזציה על התנהגות והתנהלות מדינת הלאם נתון במחלוקת עמוקה המשתקפת בספרות המקצועית. מחלוקת זו משמשת ציר דיון מרכזי בקורס.
הדיון יעסוק במכלול היבטים הנוגעים לתמורה המתחוללת בעידן הגלובליזציה ביחסי קהילות פוליטיות כלפי אדמה, קרקע וטריטוריה, מנקודת מבט תיאורטית ומעשית. מבטו יתמקד עוד במערכת יחסי המדינה עם עמים ילידים ובמשטרי הגירה. הדיון ישלב התייחסות קונקרטית לישראל בכל סוגיות הליבה.
חובות הקורס:
נוכחות חובה, עמידה בהצלחה במבחן בסיום הקורס. ציון הבחינה מהווה 100% מציון הקורס.
Course description
This course attempts to account for selected contested issues regarding land, terrain and territory. The course will discuss the concepts of 'the end of territory' or borderless world, territory as a device to control and to contain people- ie. territory as an oppressive tool in state hands and territory as a source of (national or ethnic) identity. The course applies the concepts introduced to Israel context.
Grade: exam: 100%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת