חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א') - לשנים ב' + ג'
  GIS - Geographic Information System  
0691-2001-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800232 יד אבנרשיעור פרופ בננסון יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תקציר: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) ((GIS - Geographic Information System נהפכו בעשור האחרון לכלי בסיסי לניהול וניתוח נתונים מרחביים. ממ"ג מאחד יכולות בסיסי נתונים, מערכות מיפוי ותצוגה. ממ"ג מעניקה למשתמש אפשרויות ניתוח מרחבי מתקדם, ניתוח סטטיסטי ותצוגה דו- ותלת-ממדית. הקורס מיועד לרכישת רקע נרחב לגבי מבנה של ממ"ג ושימוש בסיס במערכות אלו במחקר גיאוגרפי. משתתפי הקורס ישתמשו וייעשו תרגילים בשתי מערכות ממ"ג מובילות. הקורס ישלם בין הרצאות פרונטליות ועבודה בכיתת המחשבים.

דרישות קדם: (1) קורס מבוא לגיאואינפורמטיקה א', (2) קורס יסודות סטטיסטיקה

תנאי לקבלת קורס המשך מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות: ציון 85 לפחות בקורס זה

חובות הקורס:
1. הגשת כל התרגילים תוך שבועיים מיום חלוקתם ולפני מועד א' של מבחן הקורס.
2. השתתפות במבחן מותנית בהגשת כל התרגילים.
3. משקל של תרגילים הוא 35% מהציון הסופי, משקל של הבחינה הוא 65% מהציון הסופי.
4. יש לבקר באתר הקורס ב-MOODLE לפני כל שיעור (הרשמה אוטומטית לפי רשימת הקורס).

תוכנית הקורס:
1. עקרונות של מערכות מידע גיאוגרפי (ממ''ג, GIS)
1.1. אפיון סוג וארגון הנתונים במערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג ווקטורי ורסטרי).
1.2. התפתחות מערכות ממ"ג משנות ה-60 ועד לאחרונה
1.3. מערכות ממ"ג נפוצות בארץ – ARCGIS, MAPINFO, QGIS
2. הצגת נתונים בממ"ג (מפות נושאיות)
3. שאילתות לפי מידע אלפנומרי ולפי מידע מרחבי בממ''ג וקטורי.
3.1. בסיסי נתונים טבלאיים (מבוא).
3.2. שפת השאילתות SQL.
3.3. הרחבה מרחבית של שיטת-SQL ושימוש בפונקציות מרחביות
4. שיטות ניתוח וקטוריות בסיסיות
4.1. פעילויות על שכבות מידע (Overlay, Merge, Union)
4.2. אזורי חיץ (Buffers)
4.3. ניתוח מרחקים וסמיכות
5. מעבר מ-MAPINFO ל-ARCGIS
5.1. שאילתות ב-ARCGIS
5.2. Geocoding
6. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי
6.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי,
6.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי
6.3. שיטות בסיסיות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת