חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (לשנה א')
  Introduction to Geoinformatics 2 -  
0691-1608-03
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200227 יד אבנרתרגיל מר פולמן ניר
ש"ס:  0.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת