חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (לשנה א')
  Introduction to Geoinformatics 2 -  
0691-1608-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1000-1200115 יד אבנרשיעור פרופ בננסון יצחק
סמ'  ב'1000-1200232 יד אבנרשיעור
ש"ס:  2.0

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת