חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הדרכה בספריה
  Library Orientation  
0691-1011-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א' הדרכה בי גב' דרוסקין דורה
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
מטרת קורס הדרכה בספרייה היא שיפור היכולת של הסטודנטים לאיתור מקורות מידע בספריות הקמפוס, ובמאגרי המידע מקוונים.
דרישות הקורס: השתתפות במפגש הדרכה וציון עובר בתרגיל.
(הקורס חובה ללא ציון. לא מזוכה בניקוד).
מועדים:
• במהלך חודשיים הראשונים לתחילת סמסטר א' ניתן יהיה להרשם למפגש ההדרכה בספרייה, שאורכו כשעתיים. ההרשמה למפגשים תעשה דרך אתר הקורס, בתוך מערכת מקוונת תומכת הוראה של אוניברסיטת תל אביב, בשם מודל (Moodle). המפגש יתקיים בכמה מועדים, כדי לא לגרום להתנגשות עם קורסים אחרים במערכת השעות של הסטודנטים. במידה וכל המועדים הקיימים מתנגשים עם מערכת השעות, ניתן יהיה לקבוע מועד מיוחד.
המפגש הראשון יתקיים בשבוע השלישי ללימודים, אחרי סיום התקופה, בה ניתן להכניס שינויים למערכת.
• התרגיל יעלה לאתר מודל של הקורס אחרי שרוב התלמידים יעברו את מפגש ההדרכה.
מועד ההגשה של התרגיל: מיום העלאה של התרגיל למודל ועד סוף סמסטר א'.
מבנה הקורס:
• מפגש הדרכה בספרייה.
 חלק ראשון – מעבדת מחשבים:
נתחיל בהסבר לגבי המבנה הארגוני ומנהלי של מערך הספריות באוניברסיטה – השאלות בתוך המוסד, השאלות ממוסדות מחוץ לאוניברסיטת תל-אביב, מעקב אחרי השאלות, קנסות, וכו'.
בהמשך נכיר את מנוע החיפוש המקוון העיקרי של הספריות באוניברסיטה – דעת"א. נעבור על מאגרים מקוונים ומנועי חיפוש נוספים.
 חלק שני – ספריית החוג.
הכרות עם האחזקות השונות של הספרייה – ספרים, מפות, תצלומי אוויר.
הדרכה לגבי חיפוש מקורות מידע פיסיים (להבדיל מאלקטרוניים) בספריות השונות.
• הגשת תרגיל.
התרגיל יכלול מספר שאלות על נושאים, שעלו במפגש ההדרכה.
בתרגיל ינתנו שני ציונים: עובר ו-לא עובר.

יצירת קשר: בכל בעיות או שאלות, בנושא הקורס, או נושא אחר, קשור לספרייה, ניתן לפנות לאחראית על ספריית החוג, דורה דרוסקין, בכתובת:
druskind@tauex.tau.ac.il

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת