חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסטרולוגיה ומדע ביהדות העתיקה
  Astrology and Science in Ancient Judaism  
0690-4947-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400208 רוזנברגסמינר פרופ בוהק גדעון
סמ'  ב'1200-1400208 רוזנברגסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בניגוד לתקופה המודרנית, בה יהודים מרבים לעסוק במדע ולתרום לו תרומות חשובות, בעת העתיקה יהודים לא הרבו לעסוק בחשיבה מדעית או בהתבוננות אמפירית בעולם. למרות זאת, היו יהודים שהתעניינו במבנה היקום, ברפואה, באסטרולוגיה, ובטכניקות שונות של גילוי עתידות. במהלך הסמינר נבחן את שרידיה של הספרות המדעית היהודית מהעת העתיקה, כפי שנשתמרו במגילות הגנוזות, בספרות חז"ל, ובעיקר בגניזת קהיר, בה מצויים טקסטים רבים שטרם ראו אור. נתמקד בקריאה צמודה של הטקסטים הרלוונטיים - בארמית ובעברית - ונקרא גם תרגומים לעברית או אנגלית של טקסטים דומים ביוונית, בערבית, ובשפות נוספות. כמו כן נשאל האם, מתי ומדוע מותר לכנות טקסטים מהעולם העתיק "טקסטים מדעיים".
מטלות הקורס - חובת נוכחות, השתתפות פעילה במהלך הקורס, וכתיבת רפרט או עבודה סמינריונית בסופו.
Course description
In contrast with the Modern period, when Jews often are involved in science and contribute much to its development, in Antiquity Jews did not often engage in scientific thought or in an empirical observation of the world around them. And yet, some Jews displayed an interest in cosmology, in medicine, in astrology, and in different techniques of divination. In our seminar we shall examine the remains of the Jewish scientific literature of Antiquity, as preserved among the Dead Sea Scrolls, in Rabbinic literature, and especially in the Cairo Genizah, which preserves many such texts that have never been published. We shall focus on a close reading of the relevant texts - in Aramaic and in Hebrew - and we shall also read English and Hebrew translations of similar texts in Greek, Arabic, and other languages. We shall also ask whether, when, and why one may refer to ancient texts as dealing with ''science''.
Course requirements - active participation in class, and a research paper (referat or avodah seminarionit) at the end of the year.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת