חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות:במתכונת בית מדרש
  Between World: Bavli and Yerushalmi Berakhot  
0690-4945-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'0800-1200204 רוזנברגסמינר פרופ נעם ורד
פרופ רוזן צבי ישי
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס נעסוק בסוגיות שונות ממסכת ברכות בשני התלמודים. הלימוד יתקיים במתכונת של בית מדרש. לקורס שתי מטרות: האחת היא היכרות עם עולם הליטורגיה החז"לי, תפילה וברכות; ואילו השניה, והעיקרית, הנה אימון בלימוד משווה של התלמודים ומקורותיהם. העיון ישלב אם כן יחדיו כלים שונים – הסטוריים, ספרותיים, תיאולוגיים ופנומנולוגיים – על מנת לפצח את חידת היחס בין התלמודים. בכל סוגיה וסוגיה נתחיל מן המקורות התנאיים, ואז נשווה בדקדוק את הבבלי והירושלמי ונראה כיצד כל אחד מן התלמודים מעבד את מקורותיו ומעצב מתוכם את הסוגיה ואת תמונת העולם העולה ממנה.
הנוכחות חובה.
Course description
In this course, we will deal with various sugiot from tractate Berakhot in both Talmuds. The study will be in the format of Beith Midrash. It combines two main goals: acquaintance with the liturgical world of the rabbis, prayers and benedictions, and practicing comparative study of the Bavli and the Yerushalmi.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-4945-01 בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות:במתכונת בית מדרש
Between World: Bavli and Yerushalmi Berakhot
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ נעם ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת