חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז
  Mystical Practices and Techniques in 16th century Kabbalah  
0690-4725-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800207 רוזנברגסמינר פרופ אפטרמן אדם
סמ'  ב'1600-1800207 רוזנברגסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר המתקדם יתמקד בספרות הקבלית מהמאה הט״ז (מהמרכזים בירושלים ובצפת) בו נקרא מתוך ספרות המוסר הקבלית העוסקת בפרקטיקות מתקדמות להשגת שלמות דתית שבשיאה השגת רוח הקודש. בסמינר נעיין בשורה של מקורות קבליים העוסקים בטרנספורמציה דתית-רוחנית-מיסטית ונתמקד בעיקר בשלבים המתקדמים הכוללים שימוש בטכניקות מיסטיות מגוונות על מנת להשיג את השלמות המיסטית האחרונה והשראה רוחנית. בסמינר נעמוד על הקשרים של חיבורים אלה לספרות הקבלית הזוהרית והקבלה הנבואית ונתמקד בהיבטים החוויתיים והביצועיים של ספרות הטרנספורמציה הקבלית-מוסרית בקבלת המאה הט״ז הארץ ישראלית.
הנוכחות חובה.
Course description
In the advanced seminar I plan to read extensively from the 16th century Kabbalistic ethical writings and in particular from the parts describing and analyzing the advanced levels of mystical transformation leading to spiritual inspiration in the Ruch Hakodesh (divine spirit) and other mystical experiences. the seminar will emphasis the experiential and embodied elements of the Kabbalistic technique and its relation to Hallacha and Jewish liturgy

--
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-4725-01 טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז
Mystical Practices and Techniques in 16th century Kabbalah
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ אפטרמן אדם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת