חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זיווג עם האל בסופיות ובחסידות
  Union with God in Sufism and Hasidism  
0690-4622-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400207 רוזנברגסמינר פרופ מרגולין רון
סמ'  ב'1200-1400207 רוזנברגסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 הסמינר יפתח בעיון בתרגומים לעברית של שירת האהבה המיסטית של ג'לאל א-דין רומי, המיסטיקן הפרסי-תורכי, ממוריה הגדולים של הסופיות - המיסטיקה המוסלמית. פתיחה זו תאפשר לבחון את הדמיון והשוני שבין עולמו של רומי לעולמם המיסטי של הבעש"ט והמגיד בסוגיית הזיווג והמגע עם האל המהווה את שיאה של החוויה המיסטית בשני העולמות הרוחניים שמיצגים השלושה. שאלת יסוד בחקר העולמות הללו קשורה לטיבה של הטרמינולוגיה המינית המאפיינת את הטקסטים המיוחסים לאישים אלו העוסקים במגע עם האל ובמהותה של האהבה המיסטית שבין החסיד לאל. במהלך הסמינר ייבחנו טקסטים מראשית החסידות המתייחסים למגע אינטימי עם האל ובמיוחד אלה המשווים מגע זה להתעוררות ואיחוד מיני. הנוכחות חובה.

Course description
Union with God in Sufism and Hasidism
Sexuality and Mysticism in the writings of Rumi, the Besht and the Maggid of Mezritch
This seminar will open with the study of Hebrew translations of the most important mystical love poems of Jalaluddin Rumi, the Persian-Turkish mystic and one of the great teachers of Sufism (Islamic mysticism). This introduction will enable a comparison between Rumi's mystical world and the spiritual world of the Baal Shem Tov (Besht) the founder of Hasidism and his student the Maggid of Mezritch concerning the meaning of their highest mystical experience. The question of the meaning of the sexual terminology characteristic to these mystical texts, is a fundamental one. During the seminar we'll study relevant texts from early Hasidism concerning intimate devotion toward God which compare this state to sexual arousal and union.
Course Task: Paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת