חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לשון, שירה, תודעה
  Language, Poetry, Cognition  
0690-4431-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400204 רוזנברגסמינר פרופ סברן תמר
סמ'  ב'1200-1400204 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר יתוודעו התלמידים אל תאוריות וכלי ניתוח של הבלשנות הקוגנטיבית החדשה ויתנסו ביישומם על לשון השירה. יידונו תאוריות של שדות סמנטיים, מטפורה, עירובים , מרחק סמנטי, מנגנוני ריסון והגברה , מהלכים לוגייים ופסוודו לוגיים ואיזונים בשירתם של משוררים שונים כביאליק, טשרניחובסקי, אלתרמן, שלונסקי, לאה גולדברג, אבות ישורון, רביקוביץ, פגיס, ויזלטיר, וולך, משעול ביטון ואחרים. בתוך כך יוצע מבט על התפתחות הלשון הפואטית היצירתית במאה העשרים.
חובות: נוכחות רציפה ופעילה בשיעורים, הגשת רפראט או עבודה סמינריונית.
Course description

Language,  poetry,  cognition

The students will cope with 20th century cognitive linguistic theories such as semantic frames and fields, metaphor, blends, semantic distance, restraining and augmenting mechanisms, logic and pseudo-logic in the poetry of Bialik and Tshernichovsky, Alterman, Shlonsky, Goldberg, Yeshurun, Ravikovitch, Pagis, Viseltir, Wallach, Mish'ol, Biton and more. The Students will cope with these poems and will trace the development of Hebrew poetic creative language in the 20th century.
Requierments: Active participation, final or seminar paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת