חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מחקר הלשון המדוברת
  Spoken language research  
0690-4307-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200501 ביה"ס לשפותסמינר פרופ יזרעאל שלמה
סמ'  ב'1000-1200501 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תיאור הלשון וניתוחה מתבסס בדרך כלל על נתונים מן הלשון הכתובה. אולם הלשון המדוברת, ודאי לשון היומיום, שונה במבניה מן הלשון הכתובה. מטרת הסמינר לבדוק במה. נשאל את עצמנו האם כדאי לנו להשתחרר מכבלי העיון בלשון הכתובה כדי להכיר בייחודה המבני של הלשון המדוברת, וכיצד נוכל לעשות זאת. נעסוק בעיקר בשאלה איך חוקרים לשון מדוברת. ננסה לזהות מבנים ולבדוק כיצד להכריע בשאלות שונות מתחומיו המגוונים של העיון הבלשני. נעיין הן ביסודות הסגמנטליים שבלשון (ההגאים, המורפימות, המילים והיחידות הגדולות ממילה, יחידות שיח ויחידות תחביר), והן ביסודות הסופרסגמנטליים (אינטונציה ויסודות פרוזודיים אחרים. מחקר הלשון המדוברת נעזר בכלים ממוחשבים, ואנו נעיין באופציות קיימות.
סמינר לתואר שני; פתוח לתלמידי כל הדיסציפלינות הבלשניות.
מטלות: רפראט בעל-פה; ניתוח הקלטות;  רפראט או עבודה סמינריונית.
הנוכחות חובה.

Course description
Linguistic description and analysis are commonly based on written language data. However, the structure of written language is radically different from that of the spoken one, notably spontaneous language. By exploring features and structures of spontaneous daily Hebrew, we will ask ourselves whether we need to detach ourselves from traditional notions of linguistic analysis so as to be aware of spoken language structures. We will mainly deal with methodologies for the study of spoken spontaneous language, looking into segmental (phonological, morphological, syntactic and discoursive) and suprasegmental (i.e, intonational or prosodic) features. The study of spoken language makes use of computerized tools, and we will look into several such options.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת