חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ספרות המקרא בראי המחקר הספרותי-קוגניטיבי
  Literary and Cognitive Approaches to Biblical Literature  
0690-4281-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400208 רוזנברגסמינר ד"ר סוצקובר טליה
סמ'  ב'1200-1400208 רוזנברגסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יעסוק בשתי גישות מודרניות ונושקות לניתוח הספרות המקראית על סוגותיה: הגישה ספרותית והגישה קוגניטיבית. דומה שבראש מעייניהם של הנוקטים בגישות אלה הוא הצורך להבין את היחידה המקראית הנבדקת כיחידה בעלת שלמות פנימית. חלקים שנחשדו כמפריעים להרמוניה, נבחנים כאן מתוך ניסיון לעמוד על השלם שנוצר בהשפעתם. במהלך השיעור נעסוק בהבנת מונחי יסוד בתחום הגישה הספרותית ובתחום הגישה הקוגניטיבית, וביישום המונחים בתהליך קריאה פרשני. מושגים שיועלו לדיון מתחום המחקר הספרותי הם: הזרה, עלילה, דמויות, זמן ונקודת תצפית, ובתחום המחקר הקוגניטיבי יידונו הנושאים: דאיקסיס, קוהרנטיות (לכידות), סכמות, שדות סמנטיים, מטאפורות וז'אנרים. קורס זה יכלול מספר הרצאות אורח.
הנוכחות חובה.
Course description
The course discusses the two modern and close interpretational approaches to biblical literature: the Literary and Cognitive approaches. It seems that both approaches share a common premise that most biblical pericopes consist of an inherent unity. Thus, textual constituents which according to other methodologies are perceived as causing disharmony are here seen as contributing to content, meaning and textual coherence. Basic concepts of both approaches are introduced and applied. Concepts related to the Literary approach and raised for discussion are: foregrounding, plot, characters, time and focalization. Discussed concepts related to the Cognitive approach are: deixis, coherence, schemas, semantic fields, metaphors and genres.
The course will include several guest lecturers, who will share their interpretational approaches to the Hebrew Bible as well as their recent findings.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-4281-01 ספרות המקרא בראי המחקר הספרותי-קוגניטיבי
Literary and Cognitive Approaches to Biblical Literature
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר סוצקובר טליה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת