חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קהלת: אקזיסטנציאליזם מקראי על רקע ספרות החכמה
  Qoheleth: Biblical Existentialism against the Background of Wisdom Literature  
0690-4280-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200206 רוזנברגסמינר ד"ר מזרחי נועם
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מכל ספרי המקרא, ספר קהלת הוא אולי הקרוב ביותר לרגישויות מודרניות ובמיוחד לזרם הפילוסופי הידוע בשם 'אקזיסטנציאליזם'. הסמינר יקנה כלים לקריאה צמודה בספר קהלת ולהבנת השקפותיו על רקע ספרות החכמה שהוא חלק ממנה, גם אם הוא משקיף עליה ממרחק ובמידה גדושה של ספקנות ואירוניה. בד בבד ננסה לראות כיצד קריאה בספר מבעד להגות מודרנית חושפת רבדים רעיוניים בלתי מוכרים בחיבור המקראי.
הנוכחות חובה.
Course description

Of all the biblical books, Qoheleth might be the closest to modern sensitivities and especially to the philosophical current of Existentialism. The seminar seeks to train students in close reading of the book of Qoheleth in order to properly appreciate its conceptions against the background of Wisdom literature, of which it is an integral part—even if viewing from a distance and ironically. At the same time, we will try to see how reading the book through the lens of modern philosophy exposes unrecognized levels of meaning within the biblical text.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-4280-01 קהלת: אקזיסטנציאליזם מקראי על רקע ספרות החכמה
Qoheleth: Biblical Existentialism against the Background of Wisdom Literature
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מזרחי נועם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת