חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים)
  The Septuagint to the Books of Kingdoms (Samuel-Kings)  
0690-4279-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800208 רוזנברגסמינר ד"ר דרשן גיא
סמ'  ב'1600-1800208 רוזנברגסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
תרגום המקרא ליוונית הוא עד הנוסח החשוב ביותר של המקרא מלבד נוסח המסורה. במסגרת הקורס נקרא (בלשון המקור ובתרגום חוזר לעברית) מבחר פרקים בתרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) בהשוואה לעדי הנוסח האחרים, במיוחד נוסח המסורה ומגילות קומראן. נעמוד על שאלות של תולדות הנוסח, טכניקת התרגום ושאלות פרשניות, ונבחן לאורן את התפתחות היצירה הספרותית והמחשבה הדתית בספרים אלו.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודת רפראט או עבודה סמינריונית.
Course description
Alongside the Masoretic Text, the Septuagint—the Greek translation of the Bible—is the most important witness to the text of the Hebrew Bible. In this course, we shall read—both in the original language and in reverse Hebrew translation—a selection of chapters from the Septuagint to the Books of Kingdoms (Samuel–Kings), comparing these with other witnesses of the biblical text, particularly the MT and the biblical scrolls from Qumran. Discussing questions of textual history, translation technique, and hermeneutics, we shall trace the way in which the book was composed and its central religious beliefs.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת