חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפואטיקה של השירה המקראית
  The Poetics of Biblical Poetry  
0690-4277-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200206 רוזנברגסמינר
פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מבקש להקנות לתלמידים היכרות מתקדמת עם כללי היסוד של סוגת השירה במקרא, בתשומת לב להיבטי הלשון, הסגנון והמבנה הספרותי. טקסטים המייצגים שלבי היסטוריים שונים (השירה הקדומה, הלשון הקלסית של ימי הבית הראשון, והלשון המאוחרת של ימי הבית השני) ייבחנו לאור מקבילות מספרויות אחרות של העולם העתיק. אגב כך יידונו גישות בולטות בספרות המחקר לתופעות המיוחדות לשירה המקראית, כגון התקבולת לסוגיה וצמדי המילים, הסוגות המזמוריות, ייחודי תחביר ועוד.
הנוכחות חובה.
Course description
The seminar intends to acquaint students with the fundamental rules of the genre of poetry as attested in the Hebrew Bible, paying special attention to language, style and literary structure. We will examine texts that represent the archaic poetry, the classical ear of the First Temple period, and the late era of the Second Temple period. This will be done in the light of comparative material, i.e., parallel texts from other literatures of the ancient Near East. We will also discuss prominent theoretical approaches to key phenomena of biblical poetry, such as the parallelism and word-pairs, psalmodic genres, syntactic peculiarities, etc.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-4277-01 הפואטיקה של השירה המקראית
The Poetics of Biblical Poetry
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת