חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  זהות וזרות ביצירה המקראית
  Identity and Alliance in Biblical Literature  
0690-4263-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1400-1600206 רוזנברגסמינר פרופ רום שילוני דלית מרים
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

היצירה המקראית בכל גווניה מציירת את ישראל כמי שבאו לארצם מן החוץ, ממסופוטמיה (אור/חרן) או ממצרים, לארץ מיושבת בעמים כנעניים. הסמינר מבקש להציג את עיצובה של תפיסת הזהות הלאומית של ישראל מתוך זרות למרחב התרבותי הסובב. הגישה המחקרית היא בינתחומית: תפיסות הזהות הלאומית במקרא יידונו מתוך עיון בגישות סוציולוגיות ופסיכולוגיות של הגדרות זהות-קבוצתית שבהן נמתחים קוים ברורים של היררכיה וסטריאוטיפיזציה, היוצרים מנגנונים של בדלנות ושל קביעת אחרוּת. מנגנונים אלה בונים לגיטמציה של קבוצה אחת ודה-לגיטימציה של האחרת.
נעסוק בארבעה מעגלים של הגדרות לאומיות-קבוצתיות: (1) בין ישראל לעמים הכנעניים ולארם בסיפורי האבות: אברהם-יצחק ויעקב (פרקים מספר בראשית ודברים כו 5—10); הדרישות להיבדל משבעת העמים או מגויי הארץ בקובצי החוק בתורה (שמות כג, לד; ויקרא יח, כ; דברים ז). נתבונן באופן שבו מועתק הבידול מן העמים הכנעניים ומשרת עימותים פנימיים בישראל: (2) בין יהודה לישראל (מלכים ב יז); (3) בין הגולים מיהודה לבבל לנשארים בה בספר יחזקאל ובספר עזרא-נחמיה (יחזקאל טז לעומת כ; עזרא ט—י; נחמיה יג); (4) בין ישראל לשומרונים (מלכים ב יז 24—41; עזרא ד 1—4).
נוכחות חובה, מטלה סופית: רפראט או עבודה סמינריונית.

Course description

 Biblical literature throughout portrays Israel as arriving from the outside to their land, from Mesopotamia (Ur or Haran) or from Egypt, to a land settled by Canaanite peoples. This seminar presents the Israelite conception of national identity as being foreign to its cultural surroundings. The methodology is interdisciplinary: National conceptions of identity in the Hebrew Bible are discussed from the perspectives of social and psychological categories of group-identity definitions, where clear lines of hierarchy and stereotype are drawn, such that create conceptions of exclusivity and “otherness.” These constructions build the legitimacy of one group and the de-legitimacy of the other.
We will discuss four circles of national-group definitions: (1) Between Israel, the Canaanites and the Arameans in the forefathers stories (chapters from Genesis and Deut 26:5–10); the demand to separate from the seven Canaanite peoples in legal codices in the Pentateuch (Exodus 23, 34; Leviticus 18, 20; Deuteronomy 7). We will then look at the ways this separation is transformed to serve internal struggles within Israel: (2) Between Judah and Israel (2Kings 17); (3) Between the Judean exiles and those who remained in Ezekiel and in Ezra-Nehemiah (Ezekiel 16 and 20; Ezra 9–10; Nehmeiah 13); (4) Between Israel and the Samaritans (2Kings 17:24–41; Ezra 4:1–4).להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת