חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  העברית הישראלית במבט דיאכרוני: מעבדה לבחינת שינויי לשון
  Language Change Lab: Israeli Hebrew in a Diachronic Perspective  
0690-3466-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200204 רוזנברגסמינר ד"ר גונן עינת
סמ'  ב'1000-1200204 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סוגיית השינוי הלשוני נידונה בבלשנות העולם, וגם בעברית הישראלית מחקרים שונים עוסקים בנושא בהיבטי חקירה מגוונים. בקורס זה נעסוק בתהליכי לשון שחלו בעבר ועדיין חלים בעברית הישראלית, ונסקור את הכלים העומדים לרשותנו בחקירת השינוי הלשוני בעת החדשה. נתעמק בשינויים בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, השיח והמילון.
משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות, לרבות הקלטות, ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית. השיעורים יתקיימו במתכונת מעבדה, ולצד הדיון התאורטי תיעשה עבודה עצמאית.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת רפרט או עבודה סמינריונית.
Course description

Language Change Lab: Israeli Hebrew in a diachronic perspective

The issue of language change has been discussed in linguistics literature. Israeli Hebrew has also been the subject of inquiry in numerous works, researching its transformations from a wide variety of angles. This course addresses the linguistic processes that have occurred within Israeli Hebrew in the past and present. It surveys the tools available to research linguistic change in the modern era.
Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various linguistic periods, including recordings, pursuing guided work.
Course requirements: Active participation and submission of a referat paper or seminar

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת