חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תהליכים ומגמות בגיבוש העברית התקנית בת זמננו
  The Origins of Contemporary Normative Hebrew  
0690-3459-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400204 רוזנברגסמינר פרופ כהן חיים
סמ'  ב'1200-1400204 רוזנברגסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דמותו של הדקדוק הנורמטיבי בן-ימינו כפי שנתעצבה על ידי החלטות האקדמיה ללשון העברית במהלך למעלה מחמישים שנות קיומה מיוסדת בעיקרה על הלשון העברית הקלאסית ובעיקר על לשון המקרא. עם זאת ניכרים בה גם כיוונים אחרים המעמידים בסופו של דבר דקדוק השונה בפרטים רבים מן המצוי במקרא והנסמך גם על המצוי ברבדיה האחרים של הלשון.
הסמינריון יעסוק בעיון בכיוונים אלו תוך בחינתם בכמה מישורים ובכללם אף המישור הפרקטי והרצון להעמיד דקדוק בעל כללים מוצקים ככל האפשר.
במסגרת זו ייבחנו תופעות לשון שצמחו בדורות מאוחרים ותיבדק מידת השפעתן על מקבלי ההחלטות. עוד ייבחנו שינויים בכיווני חשיבה שבאו בעבודתה של האקדמיה במהלך שנות פעילותה, למן שנותיה הראשונות ועד לימינו. 
נוכחות חובה. ניתן להירשם לסמינר כשיעור בחירה ולהגיש רפראט.


Course description
The Origins of Contemporary Normative Hebrew
The image of normative contemporary Hebrew as designed by decisions of the Academy of the Hebrew Language during the course of its existence of over fifty years is based mainly on classical Hebrew grammar – mainly biblical grammar. However, other influences exist as well, which created, ultimately, a grammar that differs in many details from that of the Bible and that is based also on other linguistic strata as well.
The seminar will scrutinize these issues, investigating them on a few levels including the practical realm and the desire to construct a grammar possessing rules that are as solid as possible.
In this framework, linguistic phenomena that emerged in later generations will be investigated, and the extent of their influence on decision-makers will be explored. Furthermore, changes in the line of thought affecting the work of the Academy from its early days through the present will be surveyed. The Origins of Contemporary Normative Hebrew.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת