חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארמית מקראית
  Biblical Aramaic  
0690-3402-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600105 רוזנברגשיעור ות פרופ מורגנשטרן משה
סמ'  ב'1400-1600105 רוזנברגשיעור ות
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הכרת הארמית של תקופת המקרא על דקדוקה ואוצר מילותיה, כפי שהיא מוצגת במסורת הטברנית של המקרא ותוך השוואה לעברית בת התקופה. בנוסף, הכרת מקורות ארמיים חוץ-מקראיים הקרובים בלשונם לארמית המקראית, כמו תעודות יב והמגילה החיצונית לבראשית.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.

Course description
Biblical Aramaic
The course deals with the grammar and lexicon of the Aramaic parts of the Bible, most of which are chapters in the books of Ezra and Daniel. The grammar outlined throughout the course is according to the Tiberian vocalization of the text, and is accompanied with comparisons to Biblical Hebrew. Closely related texts such as papyri from Egypt and the Genesis Apocryphon of the Dead Sea scrolls are also read and examined.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת