חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אמהרית למתקדמים
  Amharic for Advanced Students                                                                        
0690-3308-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות ד"ר טפרה אנבסה
סמ'  ב'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
אמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף היותה שפה רשמית, השומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות חמיתיות. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה גבוהה. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים בינוניים ומורכבים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
דרישות קדם: הקורס "אמהרית למתחילים" או ידע בסיסי בקריאה וכתיבה של השפה האמהרית
נוכחות חובה מטלת סיום- בחינת בית.
Course description
  Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Hamitic languages. The course begins with the revision of some of the salient grammatical features of Amharic. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at an advanced level. Likewise reading of intermediate and advanced level texts and audio and video recordings in spoken Amharic will also be included.
Knowledge of basic Amharic including its script system is a prerequisite for this course.
Prerequisite: Completion of the course “Amharic for Beginners”

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת