חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  התיתכן יהדות כתרבות
  What does 'Judaism as Culture' Mean?  
0690-2645-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1400-1600105 רוזנברגשיעור פרופ מרגולין רון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה יעסוק במהותה של תפיסת היהדות כתרבות שראשיתה בביקורת הציונות המדינית של אחד העם. מושג היהדות כתרבות יונק מפילוסופיות התרבות השונות שהתפתחו במיוחד מאז המאה השמונה עשרה והוא נועד להחליף את התפיסות המצמצמות המזהות את היהדות כדת או כלאום. תביעתם של אחד העם וביאליק לראות ביהדות תרבותו של העם היהודי הייתה בוסרית וראשונית, אולם במהלך מאה השנים שחלפו התעשרה המחשבה הכללית במגוון הבנות של מושג התרבות. הללו מעמידות את תפיסת היהדות כתרבות כחלופה הרצינית ואולי הבלעדית לתפיסות המצמצמות של דת או לאום המזינות את המחלוקות העמוקות ביותר בישראל ומחוץ לה על שאלת מהותו של העם היהודי כיום. השיעור יוקדש להבנת תיאוריות תרבות מרכזיות ולבחינת משמעותן מנקודת המבט של הקיום היהודי.
נוכחות חובה, מטלת סיום: עבודה

Course description

 

What does 'Judaism as Culture' Mean?
This course will be dedicated to the significance of the notion of Judaism as a Culture, a viewpoint based on Ahad Ha'am criticism of Herzl's political Zionism. The concept of Judaism as a Culture was nourished from various philosophies of culture, especially those that rose from the 18th century, and its target was to replace the reductive conceptions of Judaism as religion or as nationality. Ahad Ham and Bialik’s idea of cultural Judaism was rather elementary but during the last century various new general conceptions of culture have been developed. These can be serious replacements of the narrow conceptions of religion or nationality which are in the background of many controversies in Israel and outside Israel. The course will open with some contemporary approaches to the concept of culture and their meaning for contemporary Jewish life.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת