חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
  Ethiopia: History, Language & Culture                                                                
0690-2308-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600102רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר טפרה אנבסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס להעניק ידע בסיסי בנושאים העוסקים בקשרי ההיסטוריה, השפה והתרבות באתיופיה. בקורס זה נכללים בין היתר: מידע כללי על אתיופיה, היסטוריה קצרה של אתיופיה, מאפייני תרבות, תרבות חומרית,
פתגמים של אמהרית, היסטוריה קצרה של יהודי אתיופיה, וכו'. 
 נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינה.
תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה לגשת לבחינה. 
 
Course description
Ethiopia: History, Language and Culture 
 The aim of the course is to provide basic knowledge with subjects related to language and society in Ethiopia. In this course are included among other things general information on Ethiopia, a general history of Ethiopia, features of Ethiopian culture, object language, Amharic proverbs, a brief history of Ethiopian Jews, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת