חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
  Sexual Violence in the Bible and Ancient Near East  
0690-2227-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600104 רוזנברגשיעור ד"ר אשמן אהובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים העוסקים באלימות. ננסה לברר מה היה תפקידן של סצנות המתארות אירועים של אלימות מינית בסיפור המקראי, לאור התפיסות המקובלות כפי שהן נחשפו באמצעות החוקים. במסגרת הקורס נעסוק בסיפורי האונס במקרא: אונס בנות שילה ובנות יבש גלעד, אונס דינה, אונס הפילגש בגבעה, אונס תמר.
נוכחות חובה, מטלת סיום מבחן.
Course description
Sexual violence is an aggressive action with a sexual intent. Its object is to define the dominance of the attacker in a power struggle between the parties. At the first stage, this issue will be dealt according to the data available in the Biblical and ancient Near Eastern Laws; the objective will be to reveal the social concepts behind the formulation of the laws.
At the second stage, Biblical episodes dealing with violence will be examined. We will try to understand what is the function of scenes describing sexual violence in light of normative behavior as revealed by the laws .

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת