חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה במורה הנבוכים(חלק א')
  Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a)  
0690-1611-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800282 גילמןשיעור פרופ אפטרמן אדם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת השיעור להקנות לתלמידים הכרות ראשונית ויסודית עם 'מורה הנבוכים' לרמב"ם כיצירת מופת של תיאולוגיה פילוסופית יהודית. השיעור יתמקד בקריאה קשובה של הטקסט עצמו בתרגומו העברי של ר' שמואל אבן תיבון. העיסוק בספר יישא אופי תמאטי ונעבור משאלות של הרמנויטיקה ופרשנות לשאלות של תיאולוגיה פואטית בסמסטר הראשון ולבסוף לעיסוק אינטנסיבי באופייה של תורת האלוהות של 'מורה הנבוכים' בסמסטר השני. 
נוכחות חובה. מטלת סופית: עבודה.
Course description
  Readings in Maimonides' Guide of the Perplexed (part a) 
This course aims to give students a basic knowledge of Maimonides' "Guide of the Perplexed," as a classic work of Jewish philosophical theology. Classes will engage in a careful reading of the text in its Hebrew translation by Samuel In Tibbon. The course will be thematic in character moving from issues of hermeneutics and interpretation to questions of political theology.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת