חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הלשון העברית לתקופותיה (שיעור)
  The History of the Hebrew Language  
0690-1400-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600001 ביה"ס לשפותשיעור פרופ כהן חיים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות מימיה המוקדמים ביותר ועד לימינו. מוצגים בה פניהָ השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית, המשמשת לכל צורכי החיים, והמדוברת בימינו בפיהם של למעלה מחמישה מיליון איש. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה. הקורס יכול לשמש כקורס בחירה לכלל תלמידי האוניברסיטה.
Course description
The History of the Hebrew Language
This course surveys the Hebrew language over its various periods from its earliest days to the present. The different faces of the Hebrew tongue over the annals of its history are presented – from the biblical era, through the period of the Second Temple (the grammar of Mishnaic Hebrew, the Talmuds and the Judean Desert Scrolls), Hebrew Piyyut and poetry, Hebrew in the shadow of Arabic, the grammar of early and late Rabbinic literature, the grammar of the Enlightenment and the language of the new Hebrew literature. The survey ultimately reaches contemporary Hebrew and sheds light on the wondrous phenomenon of the rebirth of the Hebrew tongue in spoken word as part of the Zionist endeavor and the transformation of Hebrew into a live and modern language used for all aspects of life, spoken these days by over five million people.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת