חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי
  Introduction to the Dead Sea Scrolls  
0690-1236-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1600-1800104 רוזנברגשיעור ד"ר מזרחי נועם
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
גילויין של מגילות מדבר יהודה באמצע המאה העשרים חולל מהפכה עמוקה בחקר המקרא וימי הבית השני. לראשונה ניתנה לחוקרים גישה לתעודות אותנטיות מן התקופה ההלניסטית והרומית המעידות על מגוון היבטים בחיי הרוח והיצירה הספרותית בשלהי ימיו של הבית השני. הקורס מבקש להציג באופן שיטתי את אוספי הטקסטים שנתגלו באתרים שונים במדבר יהודה, (במיוחד במערות שליד חורבת קומראן), את הסוגות הספרותיות השונות המיוצגות באוספים אלה על רקע הקשרן ההיסטורי, ואת מצבו המעודכן של המחקר בחזיתות העיקריות. כמו כן ננסה להבין כיצד הושפע המחקר מן ההקשר ההיסטורי של התגלית עצמה ומן ההקשרים שפעלו בהם החוקרים לדורותיהם.
נוכחות חובה,מטלה סופית: בחינה
Course description

The discovery of the Dead Sea Scrolls in the mid-twentieth century revolutionized the study of the biblical and Second Temple literature. For the first time, scholars had access to authentic documents of the Hellenistic and Roman period, which witness a variety of aspects in the cultural and spiritual life of the late Second Temple period. The course offers a systematic explorations of the various textual collections found in several sites in the Judean Desert (especially the caves near Qumran, on the shore of the Dead Sea) and the numerous literary genres represented in these collections against their historical background. It will also survey the “state of the art,” namely, and the updated achievements of current research with respect to the main problems that are at the focus of contemporary studies. We will also attempt to understand how the historical context of the discovery itself and of subsequent generations has impacted scholarship.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
0690-1236-01 מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי
Introduction to the Dead Sea Scrolls
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מזרחי נועם

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת