חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הנבואה המקראית: בין היסטוריה לספרות
  Israelite Prophecy: Between History and Literature  
0690-1232-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200106 רוזנברגשיעור פרופ רום שילוני דלית מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
נביאים פעלו בישראל וביהודה לאורך כל ימי המלוכה ועד לאמצע המאה החמישית לפה״ס, ופעילותם מצטיינת במעורבות בחיי החצר, בעבודה הפולחנית, בחיי הציבור והפרט. ספרות הנבואה הקלאסית מביאה את דברי הנביאים וממשיכי דרכם בשירה ובפרוזה, סיפורים על הנביאים, חומרים היסטוריוגרפיים ועוד. אך, האם ספרי הנבואה נותנים ביטוי לנביאים כדמויות היסטוריות, או שמא ספריהם מציגים עיצובים מאוחרים בהרבה של דמויות ספרותיות בלבד? או במלים אחרות, מה בין הפעילות הנבואית בישראל לספרי הנבואה?
השיעור יפגיש את הלומדים עם גישות ותיקות וחדשות במחקר ספרי הנביאים. נבחן שאלות כגון: מה מייחד את הנבואה הישראלית? מה הם השינויים שחלו בפעילות הנבואית ובספרות הנבואית לאורך היצירה המקראית? כיצד הפעילות הנבואית במזרח הקדום עשויה לשפוך אור על המאפיין את הנבואה הישראלית ואת הכתיבה הנבואית? האם ספרות מימי הבית השני יכולה ללמד על היווצרותה של הספרות הנבואית, או על שלבים בהתגבשותה?
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.
Course description
Prophets were active in Israel and in Judah throughout the history of the Kingdoms and much beyond, down to the mid-fifth century BCE. Their activity contains involvement in the court, the cultic worship, the communal and the individual daily life. The prophetic literature brings the words of the prophets and their followers in both poetry and prose, stories about the prophets, historiographical materials, etc. But, do the prophetic books retain the prophets as historical figures, or do their books bring a much later portrayal of the prophets as but literary figures? Or, said in a different way, what differs the prophetic activity in Israel from the prophetic books?
This course introduces old and new approaches to the study of the prophetic writings. We will examine the following questions: What characterizes Israelite prophecy? What are the transformations in the prophetic activity and the prophetic literature we can trace through the biblical literature? In what ways can Ancient Near Eastern prophecy shed light on Israelite prophecy and on the prophetic writing? What can Second Temple literature tell of the evolution of prophetic literature?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת