חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום
  Intercultural reading of the Bible  
0690-1228-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600104 רוזנברגשיעור ד"ר בר תור אסנת
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לסקור "במבט-על" את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית והספרותית שלהם, קרי, התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית, הכנענית. הקורס, העשיר במצגות ובחומר ויזואלי, נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון רחב של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים: סיפורת, שירה, חוק, ספרות חוכמה ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: חלום יעקב (בר' כח 10–22); טקס שילוח השעיר לעזאזל (ויק' טז); חוקי השור הנוגח (שמ' כא 28–32, 35–36); מגילת איכה.
נוכחות חובה, מטלה סופית – בחינה.
Course description
An introductory course designed to BA students in biblical studies and to students of other departments, aiming to survey and give an overview of the relations between biblical texts and their cultural and literary environment, i.e., Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite cultures. Using rich visual presentations the course gives a wider cultural and historic perspective on the Bible. The course presents a wide range of cultural bonds and influences, as reflected in different genres: narrative, poetry, law, wisdom literature etc. Some of the biblical texts that will be discussed in detail are: Jacob’s dream (Gen 28:10–22); the ritual of the scapegoat (Lev 16); the laws of the goring ox (Exod 21:28–32, 35–36); the Book of Lamentations. Course requirements: final exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת