חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  עיבוד שפה בהקשר ויזואלי
  Language Processing in Visual Context  
0688-4523-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  ב'1000-1200455 גילמןסמינר גב' שובל נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בעשרים השנים האחרונות, לפרדיגמת העולם הויזואלי היתה השפעה מרחיקת לכת על המחקר הפסיכובלשני. מדובר בשיטת מחקר קרוס-מודלית הבודקת הבנה והפקה של שפה מדוברת באמצעות ניתור של תנועות עיניים ביחס לגירויים ויזואליים. שיטת העולם הויזואלי משמשת לבדיקת שלבי העיבוד השונים בהבנה והפקת שפה, כגון עיבוד לקסיקלי ועיבוד תחבירי. השיטה רגישה לתהיכים נמוכים וגבוהים כאחד. במהלך הקורס נכיר את פרדיגמת העולם הויזואלי על המגוון הרחב של צורות השימוש בה, וכן נעמוד על הביקורת הקיימת במחקר על השיטה
Course description
In the last twenty years The visual world paradigm has had a transformative effect on the field of psycholinguistics. It is a cross-modal experimental technique in which the eye movements of participants, which are presented with visual stimuli while asked to listen or produce relevant utterances, are recorded and later analyzed. This paradigm can tap different processing levels of spoken language comprehension and production, such as lexical processing and sentence processing. It is sensitive to bottom-up as well as top-down processes such as anticipation. In this course we will discover the diverse applications of the visual world paradigm, as well as some of the critique surrounding it.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת