חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  לא דובים ולא יער? על אפקט השלילה מנקודת מבט פסיכובלשנית
  What Do We Think of When We Don't Think of Pink Elephants  
0688-4017-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1000-1200497 גילמןסמינר גב' שובל נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בתחום חקר השפה, השלילה והחיוב נתפשים כפעולות שונות הנבדלות זו מזו באופן הייצוג שלהן, כשהשלילה נתפשת כקשה יותר לעיבוד. השקפה זו שכיחה מאוד גם במחקר הפסיכו-בלשני: הגישה הרווחת בתחום היא שבניגוד לחיוב, השלילה גורמת לדיכוי אוטומטי של האובייקט הנשלל, וגורמת בכך להסטת הפוקוס ממנו אל אלטרנטיבה חלופית. בקורס נעמיד את הגישה הזו בסימן שאלה. לצד מחקרים התומכים בגישה המחייבת דיכוי, נכיר מחקרים אחרים המראים שבתנאים מסוימים המושגים הנשללים נותרים נגישים בהתאם לדרישות קונטקסטואליות. כל זאת תוך כדי שימת דגש על קריאה ביקורתית של מאמרים ועל שיטות מחקר שונות.
Course description
In the study of language, negation and affirmation are considered to be considerably different in terms of their representation, in that Negation is considered harder to process. This view also prevails in most of the psycholinguistic research; the widely accepted view is that that contrary to affirmation, the representation of negation automatically triggers suppression, causing the focus to shift away from the negated concept and towards an alternative replacement. In this course we will challenge this approach. Alongside studies supporting the obligatory view of suppression, we will review studies showing that under certain circumstances, i.e. when such discourse requirements arise, negated concepts are retained. We will focus on critical analysis of research papers and the various methods used in psycholinguistic research.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת